วันทูที่ดิน รับจำนอง ขายฝาก ที่ดิน บ้าน เขตกรุงเทพ ปริมณฑล ภาคกลาง พัทยา โคราช ดอกเบี้ยเริ่มที่ 1.25 บาท/เดือน รับภาคกลาง ภาคตะวันตก ทุกจังหวัด ภาคใต้ และภาคอีสาน ไม่เช็คเครดิทใดๆทั้งสิ้น ปรึกษาพุดคุยแบบกันเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 096-1479564 (AIS)

เข้าสู่เว็บ

สถิติการเข้าชม

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
200511

เอกสารที่จำเป็น

บุคคลธรรมดา

โฉนดที่ดินตัวจริง (พร้อมสำเนา)

ทะเบียนบ้านตัวจริง  (พร้อมสำเนา)

บัตรประชาชน (พร้อมสำเนา)

ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ตัวจริง (พร้อมสำเนา)

ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า

หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส

มรณะบัตรคู่สมรส

ใบขออนุญาติปลูกสร้าง (กรณีที่ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง)

ใบปลอดค่าสาธารณูปโภค (ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ในกรณีเป็นอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเท่านั้น)

นิติบุคคล ห้างร้าน

โฉนดที่ดินตัวจริง ( พร้อมสำเนา )

บัตรประชาชน ของกรรมการผุ้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลตัวจริง (พร้อมสำเนา)

ทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลตัวจริง (พร้อมสำเนา)

หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์

ข้อบังคับของนิติบุคคล

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด

แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว

หนังสือรายงานการประชุมนิติบุคคล 

ใบขออนุญาติปลูกสร้าง (กรณีไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง)

 

      

 

 ติดต่อสอบถาม

096-1479564 (AIS)

ไอดีไลน์ : 0961479564